top of page

香薰蠟燭體驗工作坊

  • 2 小時
  • 680 港元
  • Location 1

服務說明

會教授以下四款不同蠟材的蠟燭: 1. 茶蠟 2枚 (附送小燭台) 2. 乾花蠟片 3. 寶石蠟燭 (2種技法)


連絡人詳細資料

  • Tung Lee Industrial Building, 9 Lai Yip St, Hong Kong

    +85295590598

    onestudio1010@gmail.com


服務網頁: Bookings_Service_Page
bottom of page